Välkommen till Leksands Båtklubb

Är du intresserad av båtplats och medlemskap?

Önskar du bli medlem i klubben betalar du in 250 kr på bankgiro 5362-0191.

Var noga med att ange:

Namn:
Adress:
Mobil nummer:
E-mail adress:
Försäkring /bolag och nummer

Om du även önskar att stå i kö för båtplats genomför du ovanstående, och kontakta även
hamnkommittén per telefon för att registrera dig på kölistan.