VAKTTJÄNST
Alla som har båtplats vid klubbens bryggor ska utföra vakttjänst en kväll
per säsong.
Vakttjänsten utförs parvis av två medlemmar och det är din skyldighet att se till att
du själv eller någon annan klubbmedlem för din räkning finns där under vaktpasset.
Båda medlemmarna ska finnas på plats hela tjänstgöringstiden.
Har du förhinder kan du byta med någon annan medlem.
Information om vad som ingår i vakttjänsten finns i klubbstugan.
Nya medlemmar kan kontakta styrelsen för mer information.
Kom ihåg att vakttjänsten är nykter!
Den som inte fullgör sin vakttjänst mister sin båtplats med omedelbar
verkan och utesluts ur klubben för en tid av 2 år.
(Enhälligt årsmötesbeslut)

NYCKLAR
Klubbens nyckelsystem är elektroniskt och varje nyckel personligt kodad.
Depositionsavgiften är på 400 kr kontant och att alla som har båtplats måste lösa ut
en nyckel för att kunna fullgöra vakttjänsten. Kontakta Mats Lundqvist eller Andreas
Håll (Göran Mårtas).